Kinderen

Priveles geven we in principe vanaf 11 jaar. Zangles geven aan kinderen vergt een andere aanpak dan bij volwassenen. Kinderen zijn zich nog niet zo bewust van wat er in hun lichaam gebeurt en kunnen hier dus ook  moeilijker controle over houden. Ook is hun fysiek nog niet geheel ontwikkeld,  bijvoorbeeld die van het strottenhoofd. Bovendien hebben kinderen vaak een veel  kleinere concentratiespanne dan de meeste volwassenen.

Voor kinderen van 4-11 jaar hebben we een speciaal programma ontwikkeld waarbij kinderen spelenderwijs hun stem ontwikkelen, evenals hun muzikaliteit, ritmegevoel, en zelfvertrouwen. Kijk bij Kinderzangles voor meer info.

Voor kinderen met ambitie en talent hebben we het professionele kinderkoor opgericht. Naast zingen, leren de kinderen ook solfege, muziektheorie en theater.  Ook kunnen deze kinderen priveles aanvragen.