Kinderzangles

Zangles geven aan kinderen (groep 3 t/m 8) vergt een andere aanpak dan bij volwassenen. Kinderen zijn zich nog niet zo bewust van wat er in hun lichaam gebeurt en kunnen hier dus ook  moeilijker controle over houden. Ook is hun fysiek nog niet geheel ontwikkeld,  bijvoorbeeld die van het strottenhoofd. Bovendien hebben kinderen vaak een veel  kleinere concentratiespanne dan de meeste volwassenen.

We hebben 5 soorten kinderlessen omdat elk kind anders is. Overleg gerust als je twijfelt over wat het beste bij jouw kind past.

Groepsles                                                                                                                                  De kinderzanglessen zijn groepslessen waarin we spelenderwijs aan de slag gaan met zangtechniek en de kinderen hun stem, muzikaliteit, ritmegevoel en vrijheid voor zingen ontwikkelen. Ook zullen ze zich veel zelfverzekerder voelen. Samen zingen draagt bij aan de muzikale ontwikkeling van uw kind. We zingen allerlei soorten liedjes, met name Nederlands. Door deelname aan het jaarlijkse leerlingenconcert leren kinderen ook om te gaan met zenuwen en eventuele faalangst.

Trioles                                                                                                                                                           In de trioles krijgt je kind les in een groepje van 3 kinderen. Er is ruimte voor individuele aandacht, solozang en ook de mogelijkheid voor je kind om zelf een liedje te kiezen. Dit zijn lessen op maat: afgestemd op de wensen, het niveau en karakter van je kind.

Duoles                                                                                                                                                           Duo-lessen zijn qua opzet gelijk aan aan de triolessen. Belangrijk in deze lessen is de aandacht voor jouw kind. Afhankelijk van de gekozen lesduur heeft je kind ook meer lestijd.

Priveles                                                                                                                                                        De privelessen zijn volledig afgestemd op je kind, zijn niveau en karakter.

Talentenklas                                                                                                                                                  Wanneer we zien dat een kind meer talent heeft, gaan we daarover in gesprek met de ouder(s).  Het kind komt dan in aanmerking om zich aan te melden voor de Talentenklas. In deze lessen is er meer aandacht voor een gezonde stem en zangontwikkeling en daar worden de zangtechniekoefeningen op afgestemd. De kinderen zingen hun zelf uitgezochte songs en krijgen daar gerichte aanwijzingen op. De kinderen gaan ook aan het werk in een muziekstudio en treden vaker op.