Volwassenen

In zowel de klassieke zanglessen als de pop- en musicallessen wordt gewerkt aan een  gezond stemgebruik en is er veel aandacht voor zangtechniek en interpretatie. De technieken die worden gebruikt zijn met name de Complete Vocal Technique (CVT), de EVTS en de oude Italiaanse zangmethode voor de klassieke lessen. Klankvorming, zuiverheid, articulatie, stembereik en ademsteun zijn belangrijke aandachtspunten.

We hebben zanglessen voor alle niveaus, van beginner tot gevorderde.

De docent streeft ernaar  om een zo veilig mogelijke sfeer te creëren waarin de leerling zich op zijn best kan  ontwikkelen. Het durven zingen van een lied en het overbrengen van emotie zijn belangrijke aandachtspunten.

Voor studenten hebben we in Utrecht speciale tarieven. Neem contact op voor meer informatie.