12+

In de zanglessen worden de tieners gestimuleerd hun eigen songs uit te kiezen. We vinden een gezond stemgebruik heel belangrijk en we leren de jongeren daarom een goede zangtechniek aan. Omdat elke stem en elk kind anders is, zijn alle lessen op maat.

Kinderen in deze leeftijd vinden hun stem soms ineens “stom”, “lelijk” of ze durven niet meer te zingen. Of alles is ineens stom! Hun zelfvertrouwen kan soms ook ineens helemaal verdwenen zijn. Deze puberproblemen horen we vaak in de lessen. Hier begeleiden onze docenten de jongeren ook bij. We nemen tijd voor ze en werken met ze aan het opbouwen van hun zelfvertrouwen.

Omdat we en relatief kleine zangschool zijn, kennen de docenten alle leerlingen. We letten op de getalenteerde leerlingen en bieden hun een breder programma aan.

Op dit moment zijn we een talentenklas aan het ontwikkelen. Leerlingen krijgen hierin extra lessen. Het doel is om hun muzikaliteit en talent breed in te kunnen zetten en om evt toegelaten te worden tot het conservatorium.