Privezangles

In zowel de klassieke zanglessen als de pop- en musicallessen wordt gewerkt aan een  gezond stemgebruik en is er veel aandacht voor zangtechniek en interpretatie. De technieken die worden gebruikt zijn met name de Complete Vocal Technique (CVT) en de oude Italiaanse zangmethode voor de klassieke lessen. Klankvorming, zuiverheid, articulatie, stembereik en ademsteun zijn belangrijke aandachtspunten.

De docent streeft ernaar  om een zo veilig mogelijke sfeer te creëren waarin de leerling zich op zijn best kan  ontwikkelen. Het durven zingen van een lied en het overbrengen van emotie zijn belangrijke aandachtspunten.

Priveles geven we vanaf 12 jaar. Voor kinderen van 7-11 jaar hebben we een speciaal programma ontwikkeld waarbij kinderen spelenderwijs hun stem ontwikkelen, evenals hun muzikaliteit, ritmegevoel, en zelfvertrouwen. Kijk bij Kinderzangles voor meer info.

Voor talentvolle leerlingen hebben we de mogelijkheid om deel te nemen aan de Talentenklas. In deze lessen wordt op een hoger niveau gewerkt aan de zang en uitvoering. Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van zangopnames om de resultaten terug te luisteren en ter feedback. Er is een toelatingsgesprek.

Voor studenten hebben we in Utrecht speciale tarieven. Neem contact op voor meer informatie.